top of page

Klubbeide Championer

 

 

Telemark dachshundklubb har mange driftige og engasjerte medlemmer og vi ønsker å vise frem hunder som har oppnådd tittelen Champion, enten på Utstilling, Drev eller i Spor! De er å finne under sine respektive hårlag; Strihåret, Langhåret og Korthåret.

 

Championat- og vinnertitler

 

En kort forklaring på noen vanlige titler og deres forkortelser hos dachshund

For mer informasjon og utfyllende regler; les utdrag av NKKs championatregler for dachshund

 

N UCH                          Norsk Utstillings CHampion                            Se under for krav

N S UCH                       Norsk Svensk  Utstillings CHampion

NORD UCH                  Nordisk UtstillingsCHampion                          Norsk utstillingschampion som blir godkjent utstillingschampion i

                                                                                                                    ytterligere to nordiske land. 

INT UCH                       Internasjonal UtstillingsCHampion                To CACIB og to ganger minst 2. premie for to forskjellige dommere på                                                                                                                       drev-, hi- eller  blodsporprøve.

N VCH                           Norsk ViltsporCHampion                                 Se under for krav

 

N J(D)CH                       Norsk Jakt- (Drev) CHampion                          Se under for krav

 

N J(H)CH                       Norsk Jakt- (Hi) CHampion                              Se under for krav

 

NORD J(D)CH               Nordisk Jakt- (Drev) CHampion                      Hunder som har oppnådd nasjonale prøvechampionattitler i 3                                                                                                                                     nordiske land får  erstattet de tre titlene med tilsvarende nordisk tittel.

NORD JCH,

DK JCH                                                                                                       Ved oppnåelse av championattittel i et ytterligere nordisk land, legges                                                                                                                       tittelen i  tillegg til den nordiske tittelen

NMB                             Norgesmester blodsporprøve 

NMDd                          Norgesmester drevprøve for  dachs 

NMHI                           Norgesmester hiprøve 

NORDMDd                 Nordisk mester drevprøve for  dachs 

 

Dachshundene har krav om brukspremiering for å få utstillingschampionat:
Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.


To ganger minst 2. premie for to forskjellige dommere på en av følgende prøver: 
- drevprøve for dachshund eller tilsvarende i et av de nordiske landene 
- hiprøve 
- blodsporprøve 

 

Hunder fra de øvrige Nordiske land som er utstillingschampion i hjemlandet kan oppnå norsk utstillingschampionat uansett hvilken jaktpremiering hunden har oppnådd som grunnlag for sitt nasjonale championat.

 

Tilsvarende er det krav om utstillingspremiering for å få jaktchampionat (drev/hi) eller viltsporchampionat
Tre ganger 1.premie på drevprøve for dachshunder (eller tilsvarende på hiprøve/blodsporprøve) i Norge, hvorav minst en 1. premie på ordinær prøve. Prøvene må tas for tre forskjellige dommere. 

 

To ganger minst Very Good på utstilling i Norden for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene må være tatt ved fylte 24 måneder.   

Titler
Skrives med stor bokstav og mellomrom mellom det enkelte land hvor tittel innen samme kategori (utstilling, lydighet, agility etc.) er oppnådd og med mellomrom til neste kategori. Titler samles så mye som mulig (eks N SE UCH N SE JCH). 

bottom of page