© 1980 telemarkdachshundklubb           Telemark DHK Lover

created with Wix.com  

  • s-facebook

Årsmøte 2018

January 22, 2023

Det avholdes årsmøte  23. februar 2018 kl 18.30
på Findal bedehus, Bamble

 

                                                                                 

Årsmøtet skal behandle:

 

1. Valg av møteleder.

2. Godkjenne innkallingen.

3. Valg av referent.

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.

5. Godkjenne sakslisten.

6. Styrets årsberetning.

7. Årsregnskap med revisors beretning.

8. Medlemskontigent

9. Innkomne forslag.
10. Valg

 

Etter årsmøte:

1. Valg til komiteer

2. Premieutdeling bevegelig drevprøve.

3. Utdeling av oppdretter priser.

Påmelding  til Anne Marit Olsen innen 16.februar pga. servering. 

amarita@live.no

Please reload