top of page

Ryggprosjekt

 

 

Målet er å få røntget så mange dachshunder i alderen 2-4 år som mulig.
NDF og Telemarkdachshund vil derfor også i 2015 støtte medlemmer som deltar i ryggprosjektet. 

I år arrangerer vi imidlertid ikke fellesrøntging, så du må selv bestille time hos veterinær. Husk å bestille rekvisisjon for avlesing hos NKK på forhånd, ellers vil ikke resultatene bli registrert hos NKK. Du kan ikke bestille rekvisisjon etter røntging.

Du får økonomisk støtte til ryggrøntgen - om du er medlem
Hvis du deltar i ryggrønging med din dachshund, i alderen 2-4 år, får du kr 300,- tilbakebetalt fra NDF og et gavekort på kr 200,- fra Telemark DHK som kan brukes som betaling på et av våre arrangementer. 

 

Hva gjør jeg?
Du må være eier av dachshunden som røntges, hunden må være 2-4 år ved røntgingsdato og du må være medlem av Telemark DHK (er du medlem av en annen dachshundklubb så kontakt dem - de kan ha egne ordninger).

 

Før veterinærtimen

 • Logg inn på 'Min side' hos NKK

 • I menyen på høyre side velger du 'Andre rekvisisjoner' 

 • I vinduet som kommer opp må du velge hunden som skal røntges og klikke 'Velg'

 • Under 'Rekvisisjonstype' velger du 'Forkalkede Invertebralskiver (kr 285,-)

 • Klikk Bestill skjema for denne hunden

 • I neste vindu må du velge veterinærklinikk og behandlende veterinær

 • Gå videre til betaling med Visa eller Mastercard

 • Etter betaling skal du få tilsendt et unikt rekvisisjonsskjema for den valgte hunden, som du MÅ ta med til veterinærtimen

Du kan også laste ned skjema for manuell registrering (se lengre nede på denne siden) men dette er dyrere enn bestilling via 'Min side'.

Etter veterinærtimen

 • Er du eier av hunden og medlem av Telemark DHK sender du dokumentasjon på betalt ryggrøntging (kvittering fra veterinær og kopi av rekvisisjonsskjema), samt ditt kontonummer til klubbens kasserer.

 • Kasserer overfører kr 300,- til deg og sender deg et gavekort, verdi kr 200, som kan brukes som betaling på klubbens arrangementer.

 

 

Skjema som skal følge blodprøver finner du her:
http://www.norskedachshundklubbersforbund.org/skjema/blodskjema_ryggrtg.pdf

---------------------------------------------------------------------

NKK skal fra 15 august 2013 begynne å registrere resultater fra røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder. Både tidligere og nye resultater vil nå bli gjort tilgjengelig i DogWeb. Link til INFO

Vi oppfordrer alle til å bestille skjema på forhånd.

Prisen for avlesning ved forhåndsbestilling er kr 275,- og prisen ved manuell registrering er kr 345,-.

Statistikk forkalkninger rygg pr. 01.2015

Les mer om prosedyre for røntgenfotografering av ryggsøylen hos dachshund i NKK

Røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder
Hunden skal være i alderen 2–4 år den dagen røntgenbildene blir tatt.

Saksbehandlingstid er 6 uker fra bilder er mottatt hos NKK og betaling registrert.

 

 

Resultatene inndeles i:

 •  K0 - Ingen forkalkede skiver

 •  K1 - K2 - Svak grad, med 1 til 2 forkalkede skiver

 •  K3 - K4 - Middels grad, med 3 til 4 forkalkede skiver

 • K5 eller mer - Sterk grad med 5 eller flere forkalkede skiver

2010 - present

2010 - present

Helseundersøkelse for Dachshunder

January 01, 2020

NDF gjennomfører nå helseundersøkelse for alle dachshunder. Jo flere som svarer, jo mer vil resultatene være til hjelp i videre arbeid for rasens beste. DU kan også svare for hunder du har hatt tidligere.

Undersøkelsen er gjennomgående lik undersøkelser som etterhvert er gjort på 60+ raser. Poenget med at den skal være lik, spesielt rundt gemytt, er at det skal være mulig å se likheter/ulikheter mellom rasene. NDF har lagt til noen spørsmål som er mer rasespesifikke for dachshunder, bla. om de brukes aktivt til jakt, spor eller utstilling.

Det er viktig at mange med ulike interesser og bruksområder for dachshunder svarer sånn at vi kan få et bedre bilde av helheten. Spørsmål rundt gemytt og angst kan virke noe omstendelig, men dette er utarbeidet for å se nyansene i ulike utfordringer med gemytt.

Har du flere hunder så svar gjerne for alle, også hunder som har gått bort kan det svares for. Du trenger registreringsnummeret for den hunden du svarer for, dette blir kun brukt konfidensielt for å unngå at samme hund registreres flere ganger. Håper mange vil ta seg tid til å svare!

Helseundersøkelsen er i samarbeid med veterinær Frode Lingaas, NMBU. Det blir spurt omreg.nr. på hunden, dette er det kun NMBU som har tilgang til, ikke NDF.

Please reload

bottom of page